Priser

Priser


Prisene på advokatoppdrag avhenger av ulike faktorer, herunder omfang og kompleksitet.

Timepris, fri rettshjelp og betaling


Timepris

Du vil alltid få et anslag på hva saken kan koste totalt og du vil bli orientert om foreløpige kostnader med jevne mellomrom. Timeprisen er normalt fra kr. 1.200,- til kr. 2.000,- pr time eks. mva.


Det er uforpliktende og gratis å sende inn kontaktskjemaet for en tilbakemelding.Fri rettshjelp

Advokat Borgen vil alltid undersøke om din sak kan dekkes av det offentlige etter lov om fri rettshjelp, eller om du kan ha forsikring som dekker advokatbistand (f.eks vil boligforsikringen din ofte også ha en rettshjelpdekning).


Ved fri rettshjelp eller saker som dekkes av forsikringsselskapet, må du normalt påberegne en mindre egenandel fastsatt av det offentlige eller forsikringsavtalen din. Du kan lese mer om fri rettshjelp her.Unntak fra regelen

Ved enkelte saker, vil det kunne vurderes fastprisavtaler eller «no cure, no pay» oppdrag. Dette etter nærmere avtale mellom advokat og klient.Fastpris ordning

Det tilbys fastpris for testament, ektepakt, samboerkontrakt, skifteavtaler ol. - fra kr. 5.000,- eks. mva.

Prisen forutsetter at det ikke foreligger spesielt kompliserte forhold.Enkel konsultasjon

Når juridiske spørsmål trer frem, kan en enkel samtale ofte lysne veien. Uheldigvis har de fleste en alt for høy terskel før de rådfører seg med en advokat for juridisk veiledning. Å undervurdere verdien av en tidlig samtale er et vanlig, men ofte kostbart feilgrep (å oppsøke juridisk rådgivning på et tidlig stadium kan på mange måter sammenlignes med å oppsøke en psykolog før man er på randen av kollaps). En juridisk samtale representerer det første skrittet mot innsikt, forutsigbarhet og potensiell avverging. Praksis viser at mange klienter nyter godt av en fri og konfidensiell konsultasjon - og i realiteten er det ofte heller ikke mer som skal til!


Hos borgenadvokat får du inntil 30 minutter juridisk konsultasjon for forutsigbare kr. 1.000,- inkl. mva. Utover 30 minutter faktureres hele konsultasjonen etter medgått tid med kr. 2.000,- ink. mva per medgåtte time - beregnet for hvert påbegynte kvarter. Betaling

Det vil normalt bes om at et forskudd på salær plasseres på advokatens klientkonto før arbeidet påbegynnes.


Det tas betalt for medgått tid i saken. Dette innebærer at utført arbeid i saken faktureres løpende. Hver arbeidsøkt i saken faktureres med minimum 15 minutter (med unntak av helt korte beskjeder pr tlf/sms). Ved fakturering får du en spesifisert faktura med stikkordsmessig oversikt over den påløpte tid i saken.