Om advokaten

Om advokat Borgen


Med bakgrunn fra et mellomstort advokatfirma, har jeg fått bred erfaring og høy kompetanse innenfor en rekke rettsområder, herunder omfattende prosedyreerfaring for fylkesnemnda, tingrett og lagmannsrett.


Som sønn av en oppfinner trives jeg best når jeg kan bruke kreatitiet til å finne gode løsninger for klienten - fortrinnsvis før, men også underveis i en rettslig prosess. Jeg streber alltid etter å utføre mitt arbeid med integritet, kvaltiet og lojalitet. 

Fokus på familiære relasjoner og økonomisk oppgjør


I likhet med mange andre advokater er jeg allmennpraktiserende og trives godt med nye utfordringer. Jeg er jevnlig i retten med saker som vedrører barnefordeling, barnevern, straffesaker og skilsmisser, men har også saker knyttet til andre rettsområder.


Min særskilte kompetanse er imidlertid innenfor de problemstillinger som oppstår i familiære relasjoner - særlig det økonomisk oppgjøret mellom tidligere ektefeller/samboere og barnefordeling.Tilleggskompetanse


Når man jobber med varierte saker, møter man stadig problemstillinger som spenner over flere fagdisipliner. Enten det gjelder jussen eller helt andre fagområder, opplever jeg tidvis stor glede av kunnskap innen andre akademiske fag eller interesser jeg har som privatperson.Internasjonal privatrett

Internasjonal privatrett er fagområde som gjelder valg mellom ulike lands rettsregler i en tvist, samt valg av verneting. Eksempel: Skal norsk eller engelsk rett legges til grunn ved en skilsmisse, hvis partene er britiske statsborgere, men bosatt i Norge? Som du kanskje skjønner, kan det å få saken vurdert etter ett lands rett gi fordeler ett annet lands regler ikke gir.


Filosofi

Å lese diverse filosofiske tekster er noe jeg setter pris på å gjøre på fritiden min. Dette danner på flere måter grunnlaget for en rasjonell, kritisk og logisk tankegang - noe som er vell så viktig å ha rettet mot sin egen sak, og som bidrar til å skape argumentasjonen mellom hva lovteksten sier og det rettsregelen burde si.


Fritidsinteresser

Som privatperson har jeg flere hobbyer jeg liker å bruke tid på. Disse strekker seg fra å studere kosmologi og fysikk, følge med på finansmarkedet, spille snooker og tegne. Felles for disse interessene er at de legger til rette for en kognitiv trening på å mentalt visualisere komplekse forhold og se den helhetlige dynamikken. Dette kommer utrolig godt med i arbeidet som advokat og jeg foretrekker å strukturere kompliserte saker som et tankekart - fremfor kjedelig lange tekster.