Arbeidsrett

Arbeidsrett


Har jeg krav på å bli fast ansatt? Hvor mye overtidsbetalt har jeg krav på? Har sjefen rett til å si meg opp? Er oppsigelsen skjedd på lovlig vis? Hvordan skal jeg håndtere en oppsigelse? Hvilke frister må jeg forholde meg til?

Urettferdig behandling på arbeidsplassen: advokathjelp for arbeidstaker


Dette er blant de spørsmålene som stadig går igjen. Enten du er arbeidstaker som er blitt urettmessig behandlet, eller arbeidsgiver som ikke ønsker å tråkke feil under en oppsigelsesprosess el. kan advokat Borgen bistå deg underveis.


Arbeidsretten handler om de lover og regler som gjelder på arbeidsplassen. Både arbeidstaker og arbeidsgiver må følge disse reglene.


Send inn en beskrivelse av hva du trenger bistand med, eller ta en telefon til nr. 406 03 888, for en uforpliktende samtale.Særlig om arbeidsrett


Dersom du har mistet jobben, kan du etter en behovsvurdering ha krav på fri rettshelp.


Les mer om rettshjelpordningen her, eller send inn kontaktskjema for en gratis og uforpliktende tilbakemelding.