Kjøp og salg

Kjøp og salg


Har du kjøpt noe noe som ikke fungerer som det skal? Har du kanskje lidt økonomisk tap som følge av forsinkelse? Føler du deg lurt i handelen? Eller er du kanskje næringsdrivende som må forholde deg til de samme problemstillingene i form av reklamasjon, klager og krav?

Forskjeller mellom forbrukerkjøp og alminnelig kjøp i norsk lov


Innen kjøp og salg, skiller man overordnet mellom forbrukerkjøp og alminnelig kjøp. Disse formene er også represtenter ved sine respektive lover. Forskjellen er i det vesentligste at forbrukerkjøpsloven anerkjenner forbrukeren som den svakere part i en handel, og gir derav forbrukeren noen ufravikelige rettigheter og rettslige rammer som avtalen må være innenfor. For avtaler mellom privatpersoner, eller mellom næringsdrivende er det i utgangspunktet full avtalefrihet, med kjøpsloven som bakgrunn.


Ved enkelte andre typer kjøp, som kjøp av bolig, håndverkertjenester, pakkereiser ol. finnes egne spesiallover. Det finnes også egne regler for varer kjøpt på internet, som er en stadig økende andel av handelsmarkedet.Særlig om kjøp og salg


Når de ulike problemstillingene dukker opp, er det flere ting å ta i betraktning dersom du skal forfølge dem. Hvilke reklamasjonsfrister gjelder? Hvilke sanksjonsmuligheter har jeg rettsgrunnlag for? Hvor går terskelen for å kunne heve kjøpet? hvordan skal erstatningen utmåles?

Finnes det alternative løsninger som begge parter kan nyte godt av?


Send gjerne inn en beskrivelse av ditt problem i søknadsskjema for en uforpliktende tilbakemelding.