Bistandsadvokat

Bistandsadvokat


Trenger du hjelp?Lever du i et hjem fylt av vold og trusler - eller har du vært utsatt for en annen straffbar handling?

Bistandsadvokatens rolle i straffesaker


Bistandsadvokatens rolle er å ivareta fornærmede og etterlattes interesser under etterforskningen og rettssaken mot gjerningspersonen, herunder begjære etterforskningssteg, fremme erstatningskrav mm.


Bistandsadvokaten skal også yte annen hjelp og støtte som er naturlig i forbindese med saken.


Ta kontakt hvis du trenger rådgivning, bistand eller noen å prate med om hva du bør gjøre.