Priser

PRISER

Borgenadvokat.no

Priser


Prisene på advokatoppdrag avhenger av ulike faktorer, herunder omfang og kompleksitet.

Du vil alltid få et anslag på hva saken kan koste totalt og du vil bli orientert om foreløpige kostnader med jevne mellomrom. Timeprisen er normalt fra 1200 - 1900 kr pr time eks. mva. 

Det er uforpliktende og gratis å sende inn kontaktskjemaet for en tilbakemelding.


Advokat Borgen vil alltid undersøke om din sak kan dekkes av det offentlige etter lov om fri rettshjelp, eller om du kan ha forsikring som dekker advokatbistand (f.eks vil boligforsikringen din ofte også ha en rettshjelpdekning) .

Ved fri rettshjelp eller saker som dekkes av forsikringsselskapet, må du normalt påberegne en mindre egenandelssum, fastsatt av det offentlige eller forsikringsavtalen din.       Du kan lese mer om fri rettshjelp her.


Ved enkelte saker, vil det kunne inngås fastprisavtaler eller «no cure, no pay» oppdrag.

Dette etter nærmere avtale mellom advokat og klient.


Det tas betalt for medgått tid i saken. Dette innebærer at utført arbeid i saken faktureres løpende.

Hver arbeidsøkt i saken faktureres med minimum 15 minutter (med unntak av helt korte beskjeder pr tlf/sms).

Ved fakturering får du en spesifisert faktura med stikkordsmessig oversikt over den påløpte tid i saken.

 

Det tilbys fastpris i følgende tilfeller: – testament, ektepakt, samboerkontrakt, skifteavtaler ol. - fra 4000kr eks. mva.

Disse prisene forutsetter at det ikke foreligger spesielt kompliserte forhold. 

 

Det vil normalt bes om at et forskudd på salær plasseres på advokatens klientkonto, før arbeidet påbegynnes.